Rehoľa menších bratov Františkánov na Slovensku a FONS SACER belső egyházi jogi személy z Maďarska s radosťou prinášajú správu o začatí implementácie spoločného projektu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovensko – Maďarsko, s názvom Turistický rozvoj Františkánskeho kultúrneho dedičstva hraničnej oblasti v spolupráci dvoch Provincií alebo skrátený názov MONUMENTIS (SKHU/1601/1.1/060). Cieľom projektu MONUMENTIS je obnoviť františkánske kultúrne a nehnuteľné dedičstvo a sprístupniť ho širokej verejnosti ich zmenou na atraktívnu turistickú destináciu. Ako v Maďarsku, tak aj Slovensku vlastní cirkev a rehole historicky významné budovy, z ktorých niektoré sú pre verejnosť otvorené, no väčšina z nich je prístupná len obmedzene a mnohé sú úplne uzavreté. V Maďarsku vďaka nábožensko-turistickému rozvoju v minulých rokoch boli pre návštevníkov sprístupnené viaceré františkánske pamiatky. Starostlivosť o františkánske pamiatky na Slovensku zatiaľ nie je vyriešená, preto sú v súčasnosti tieto pamiatky v stave, ktorý neumožňuje, aby sa stali podobnými turistickými destináciami ako v Maďarsku.

Jeden z hlavných cieľov projektu je zachovať, obnoviť a sprístupniť verejnosti vybrané národné kultúrne pamiatky františkánskej rehole v oboch krajinách. Druhý hlavný cieľ projektu je rozvíjať manažérske a marketingové kompetencie slovenského partnera na základe skúseností maďarského partnera v cestovnom ruchu.

Lokality projektu v Maďarsku sú Szécsény a Szentkút a na Slovensku Bratislava a Fiľakovo. Spolupráca týchto dvoch františkánskych provincií je jediná svojho druhu. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť dlhodobú spoluprácu pre zachovanie a odovzdávanie spoločného historického, náboženského a kultúrneho dedičstva. Sprístupnenie kultúrnych pamiatok nie je určené len pre pútnikov, ale pre všetkých návštevníkov (dospelých a deti) so záujmom o historické pamiatky. Popri obnove budov a pamiatok budú vytvorené aj spoločenské a výstavné priestory, ktorých súčasťou budú interaktívne prehliadky.

Celkové oprávnené výdavky tohto projektu sú 2 939 885,12 €

z čoho príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je 2 498 902,34 €.

Pre ďalšie informácie kontaktujte:

    Mgr. Miroslav Kuraj       

Projektový manažér

Emailová adresa: ejbremeske@gmail.com

Kontakt tel.: +421 903 860 656

Mgr. Edina Kicsindi

Projektová manažérka

Emailová adresa: kicsindi.edina@equinoxconsulting.hu

Kontakt tel.: +36 30 827 5711