A szlovák (Rehoľa menších bratov Františkánov)  és a magyar (FONS SACER belső egyházi jogi személy)  ferences rendtartományok örömmel jelentik be, hogy az Interreg V-A Szlovákia–Magyarország Együttműködési Program keretében megvalósuló A határterület ferences kulturális örökségi helyszíneinek turisztikai célú fejlesztése a két rendtartomány együttműködése által (MONUMENTIS) (SKHU/1601/1.1/060) című projekt megvalósítása megkezdődött. A MONUMENTIS projekt célja a határtérség ferences kulturális és épített örökségének felújítása és turisztikai attrakcióvá fejlesztése révén megnyitása nagyközönség számára. Mind Magyarországon, mind pedig Szlovákiában az egyházak és rendek jelentős történelmi épített örökséggel bírnak, amelyek egy része nyilvánosan látogatható, de nagyobb részük kevésbé alkalmasak látogatók fogadására vagy teljesen elzártak a nyilvánosság elől. Magyarországon az elmúlt évek egyházi turisztikai fejlesztéseinek és nyitásának köszönhetően a ferences rendtartomány több műemlékének a látogathatóvá tétele megkezdődött, de a szlovákiai rendtartomány épített örökségeinek védelme, fejlesztése nem megoldott, ezért nem jelenleg nem alkalmasak a magyarországihoz hasonló turisztikai nyitásra.

A projekt elsődleges célja a határ mindkét oldalán a kiválasztott helyszínek ferences tulajdonban lévő épített örökségi helyszíneinek védelme, felújítása, valamint látogathatóvá tétele. A másodlagos cél az épített örökségi helyszínek turisztikai menedzsmentjében és marketingjében járatosabb magyarországi partner tapasztalatainak átadása révén a szlovákiai partner kompetenciáinak fejlesztése. A megvalósítási helyszínek Magyarországon Szécsény és Szentkút, Szlovákiában pedig Pozsony és Fülek. A két szomszédos ferences rendtartomány együttműködés egyedülálló, és a pályázat végső célja egy hosszútávú együttműködés kialakítása a közös történelmi, vallási és kulturális örökség védelmére és továbbadására. A turisztikai nyitás nemcsak a zarándokok, de a történelmi műemlékek iránt érdeklődő felnőttek és gyermekek érdeklődésére is számot tarthat. A műemléki épületek felújítása és a műemlékek restaurálása mellett közösségi termek, foglalkoztatók és interaktív elemek kialakítására is sor kerül.

A projekt összköltsége 2 939 885,12 Euro,

amelyhez az Európai Regionális Fejlesztési Alap 2 498 902,34 Euro támogatást biztosít.

További információ:

     Miroslav Kuraj       

Projektmenedzser

Email: ejbremeske@gmail.com

Tel.: +421 903 860 656

Kicsindi Edina

Projektmenedzser

 Email: kicsindi.edina@equinoxconsulting.hu

 Tel.: +36 30 827 5711